CANVI CLIMATICPer treballar la necessitat de conservar el medi ambient i no gastar inutilment. Acaba, però amb un missatge esperançor. :-)