EL SUEÑO DE DALI



Les aventures del pintor desprès de tornar d'un llarg viatge.